Sådan bliver du påvirket af fuldmånen og – det kan du bruge fuldmånen til !

Jeg blev for nylig spurgt om det har hold i virkeligheden at fuldmånen har indflydelse på os mennesker her på jorden .
Et rigtig godt og stærkt spørgsmål til en astrolog der har praktiseret i 25 år!

Jeg tænke mig om en ekstra gang, inden jeg svarede:

Ja det har absolut en indflydelse på os mennesker når det er fuldmåne, men det er ikke fuldmånen der som sådan påvirker os, det er planeternes stilling og selve fuldmånen fungerer som en kanal mellem universet og vores jordiske liv i den periode fuldmånen finder sted.

Lad mig begynde et andet sted.

Dit horoskopet, eller som jeg kalder det, dit astrologisk blueprint, er jo et fotografi, et aftryk, af planeternes placering på himlen på det tidspunkt hvor du er er født. Dette blueprint af planeternes placering på himlen, afspejler sig og aflejrer sig i dit indre, i din sjæl ved din fødsel og vil præge dig resten af livet.

Planeterne er i evig bevægelse og sjæle inkarnerer med et aftryk af universet i sig og fødes hele tiden, hele kloden rundt.
Disse evigt foranderlige konstellationer på himlen påvirker også os der allerede er blevet født.
Planeternes bevægelser, påvirker det blueprint vi er blevet født med og enten forstærker vores medgang eller sætter lys på vores modstand.
Med andre ord, så har den evigt foranderlige aktuelle planetenergi indflydelse på os, men kun i den udstrækning at de aspekter der er på himlen er noget der kan genkendes i dit eget horoskop, dit blueprint.

Der er en astrologisk tommelfingerregel der siger at vi påvirkes stærkest af de aspekter på himlen, som vi også har i vores eget astrologiske blueprint. Så nogle perioder er vi mere påvirket end andre og i helt andre perioder handler vores astrologiske/livet på jorden-udfordringer om, at de store “tunge” planeter, blander sig i vores personlige blueprint og det er noget der virkelig kan mærkes.

Selve fuldmånen.

Det er der sker ved fuldmåne er at solen, som repræsenterer dit åndsvæsen, står på den ene side af jorden som du lever dit jordiske liv og på, og på den anden side af jorden, fuldt oplyst at din ånd (solen) står den oplyste måne, der repræsenterer din sjæl.
I denne sammenhæng kan du sige at månen/sjælen er den skakt/kanal, hvor igennem du med dit jordiske liv har en langt større forbindelse til din ånd, din sol, din væren, din identitet. Altså den større del af dig selv.

Rastløs og søvnløs ved fuldmåne.

Der er flere forskellige grunde til at du kan blive forvirret, rastløs og utilpas ved fuldmåne.
Det kan være at du udviser en eller anden form for modstand på at forbinde dig med den større del af dig selv eller at du rent faktisk HAR forbundet dig med den større del af dig selv. men at du blot at uvant med følelsen og tilstanden og derfor ikke opdager hvilken power og hvilke muligheder der ligger i at opleve forbindelsen med dit større selv, som det sker ved fuldmåne.
Prøv næste gang at “gå ind i din følelse”, uanset hvordan du oplever den.

Så ja, fuldmånen har i den grad en indflydelse på os.

Det er i virkeligheden op til dig selv at vælge hvor meget du vil være bevidst om det der sker i og omkring dig og den “virkelighed” af dit liv, har du langt større mulighed for at blive klogere på under fuldmånerne.
Du vil opleve at det der i din hverdag virker som en sprække ind til din større bevidsthed, ved fuldmåne virker som om en stor port har åbnet sig og som du så må håndtere efter bedste evne på dette tidspunkt.
Jo bedre du kender dig selv og dit astrologiske blueprint du er født med, jo bedre er du rustet til at udnytte fuldmåneåbningerne til at vokse i dit åndelige, sjælelige og jordiske liv.

Astrologens rolle.

Min oplevelse igennem 25 år som astrolog og de erfaringer det har givet mig gør, at jeg i dag er lidt mindre interesseret i hvilket stjernetegn du er født i, hvilken ascendant du har og så videre og så videre og langt mere optaget af selve det interessante mønstre der udgøres af aspekterne i dit astrologiske blueprint, altså afstanden imellem planeterne og deres indbyrdes forhold og hvad de skaber af en store dybe strukturer i dig og måske netop derfor opfatter jeg mig selv som kunstner – tydningskunstner og historieformidler.

At tolke et horoskop er ikke blot en teknisk disciplin, men også en kunstart. Kunsten at sammenfatte abstrakte informationer og koge dem ned til enten metaforer, historier, billeder, sætninger og ord der gør det muligt for mine klienter at få en oplevelse af dem selv på en anderledes måde end de har haft tidligere.

Planeternes fortsatte bevægelse på himlen og transformationsperioder.

Vi bliver allesammen født med hver vores personlige astrologiske blueprint.
Efter vores fødsel fortsætter planeterne deres bevægelse på himlen og fortsætter med at påvirker vores personlige blueprint.
Langt de fleste af de mennesker der opsøger mig som astrolog, stjernetyder og historiefortæller, som rådgiver, vejleder og coach, de opsøger mig og kommer på det tidspunkt, hvor der er en intens indflydelse fra himlens aktuelle planetplaceringer der virker ind på det personlige astrologiske blueprint.

Det er de perioder vi som astrologer, kalder for udviklingsperioder eller når det er mest intenst, forvandlingsperioder, altså en tid for transformation.

For at give et billede af hvordan jeg bruger metaforer, så vil jeg beskrive en transformationsperiode på følgende måde.

En transformationsperiode kan være der hvor blomsten bryder igennem jordskorpen og for første gang kommer frem i lyset.
Den næste periode hvor den vokser er blot en forvandlingsperiode.
Den anden transformationsperiode er når blomsten folder sig ud, breder sine kronblade ud og begynder at vise hvem den i virkeligheden er i sit indre.

Disse kronblade der folder sig ud af jo netop dem der tidligere har beskyttet den indre kerne mod ydre påvirkning, men som nu er parat, brister og lukker sig op og viser hvem den i virkeligheden er.

Og kan vi to ikke godt blive enig om at blomsten er smuk i alle dens faser og at intet kan forceres og at vi skal lade blomsten springe ud i sin fulde skønhed når den er parat?
Ja ved godt at du forstod at dette billede er en metafor på vores individuelle udvikling som menneske og alligevel siger jeg, at det samme gør sig gældende for mig, dig og alle de andre mennesker omkring os.

Tilbage til fuldmånen og dens indflydelse.

Det fuldmånen kan, det er at hjælpe dig til, hvis du ellers er lydhør og har gjort dig følsom og modtagelig over for energier, at blive bevidst hvad det er for aktuelle forandrings-, vækst- eller transformationsenergier der er aktive i dit liv her og nu. Og med indsigt i dit eget personlige blueprint kan du opnå klarhed og forståelse, som du kan bruge i dit udviklingsarbejde som det væsen du er i din egen krop, i dit personlige, sjælelige og åndelige liv her på planeten jorden – og ikke mindst hvordan du bruger denne vækst til gavn for dig selv, dine nærmeste, de andre mennesker du påvirker ved at være her.
Du kan blive opmærksom på endnu ikke fuldt opdaget potentiale og talenter du kan bruge til gavn og glæde for dig selv og andre.

En overset mulighed ved fuldmåne.

Hvis du på forhånd ved at energierne vil forstyrre din nattesøvn, kan du lade være med at kæmpe for at falde i søvn og bare acceptere at det er sådan det er. Det giver mulighed for at du kan nyde nattens stilhed, drikke æblevin, kaffe, the eller… imens du læser en god bog eller ser en film.
Hvis du ikke sover alene, så er der sikkert også andre ting som nattens stilhed kan bruges til.

Astrolog, stjernetyder og historiefortæller.
Calvin Keen Dossmann

3.3.2018
CoachingByStars.com

 

DIN VEJ UD AF STRESS!

Stress photo

DIN VEJ UD AF STRESS!

Videnskaben fortæller os at vi producerer ekstra meget kortison når vi er stressede. Mere end vores kortison receptorer er i stand til at modtage og omsætte.

Lægger vi dertil vores egen selvskabte stress i form af alt for meget arbejde der er forbundet med pligt eller skyld, skænderier og udefra kommende faktorer som larm, økonomi osv. som også er medvirkende til at vi producerer endnu mere kortison, så begynder vi at have problemer.

Vores hjerne får sværere ved indlæring, vi husker dårligere og vi får sværere ved helt naturligt selv at kunne regulere vores stress.

Meget peger også på, at en begrænset eller mangelfuld omsorg ved vores fødsel og igennem vores opvækst, medfører at vi ikke udvikler lige så mange kortison receptorer, som hvis vi havde modtaget varme og omsorg ved vores fødsel og igennem vores opvækst og derved har vi allerede fra fødslen få en ekstra udfordring med at håndtere stress.

Når stress fortsætter over længere tid, påvirker det vores evne til at koncentrere os og vi får sværere ved at tage beslutninger og ofte påvirker det også vores evne og lyst til at omgås andre mennesker. Denne udvikling kan føre til isolation og depression og for nogle, ses begyndende Alzheimer symptomer. En virkelig ond cirkel.

 

 

HÅBLØST ELLER HÅB?

Er der slet ikke noget vi kan gøre ved denne situation?

Det er der heldigvis.

Vi skal tilbage til kilden; der hvor det begyndte. Ved ankomsten til vores liv. Der hvor vi fik tegnet vores astrologiske blueprint.

Uden overhoved at være bevidste om det som børn, var det her det begyndte; den mangelfulde tætte omsorg der reducerede mængden af de receptorer der skulle omsætte den kortison, der ville komme mere og mere af efterhånden som flere og flere udfordringer med årene kom ind i vores liv.

Som voksne har rigtig mange sensitive og følsomme mennesker oplevet det som om der var noget der manglede i deres liv og derfor logisk nok, har søgt uden for sig selv, for at finde det der manglede.

Det som rigtig mange har ledt efter, måske uden at vide det, er omsorg, varme og kærlighed.
Jo mindre du har modtaget, jo større behov og jo mere længsel.

At søge denne kærlighed uden for os selv, skaber meget nem en risiko for at blive afhængig af det vi finder uden for os selv. Det kan for eksempel være en partner og det kan være venner.
Vores handlinger kan også let blive præget af motiver der giver anerkendelse og derfor kan vores søgen sagtens trækkes med ind i vores arbejdsliv og karriere.

Når vi gør os afhængige af noget der er uden for os selv, kan det meget let skabe endnu mere afhængighed og dermed også mere stress.

 

 

WHAT TO DO?

Vi skal vende os 180 grader og begynde at kigge indad og stille spørgsmål til os selv.

 

 • Hvad har jeg lyst til
 • Hvad har jeg behov for
 • Hvad drømmer jeg om
 • Hvad gør mig glad

…og andre lignende spørgsmål.

 

 

Når du har gjort det, skal du svare på hver enkelt spørgsmål med et svar på hvordan DU SELV kan give dig det du ønsker.
På den måde undgår du at gøre dig selv afhængig.

 • Dit selvværd og din selvrespekt vokser.
 • Du oplever at finde din personlige styrke frem.
 • Du bliver chef i dit eget liv.
 • Du bliver attraktiv og andre søger dit selskab.
 • Du bliver gladere.
 • Du bliver bedre til at huske og til at tage beslutninger.
 • DU FÅR DIT LIV mere og mere tilbage.

Motion, frisk luft og meditation kan for mange også være med til at sænke dit kortison niveau.

 

 

 

SÅDAN KAN DIT ASTROLOGISKE BLUEPRINT HJÆLPE DIG AF MED STRESS!

 

Stress er helt enkelt en indikation på at vi er ude af os selv og er som udgangspunkt derfor heller ikke en sygdom!!
Når denne indikation på at noget er galt, bliver overhørt og ignoreret i alt for lang tid, så er jeg enig, så kommer kroppen og sindet ud af balance, hvilket er betegnelsen for sygdom. Men det er ikke en sygdom du får, det er noget der opstår på grund af eller i mangel af, beslutninger og handlinger, som du for en rigtig stor del, selv er herre over.

 

Hvis vi levede helt i overensstemmelse med det potentiale der er beskrevet i hver vores personlige blueprint, så ville vi være i flow, være glade og have succes.
Udfordringen er blot den, at dette blueprint også rummer personlige udfordringer som vi er tvunget til at kigge i øjnene og arbejde med, hvis vi vel at mærke ønsker at udvikle os som mennesker.

Det meste af den menneskelige stress og andre ubalancer jeg er blevet præsenteret for i mit virke som astrolog og rådgiver igennem mere en 20 år, har været opstået fordi vedkommende ikke har været i stand til klart at se hvad det er for nogle udfordringer han eller hun endnu ikke har fået løst.
For de mange mennesker jeg har mødt, der vidste hvad deres problem og eller udfordring handlede om, for dem har det svære været at få klarhed over hvordan de bedst og mest konstruktivt skulle gribe opgaven an.

Når vi bruger vores potentiale, som det står beskrevet i vores astrologiske blueprint, så vil vi opleve flow, glæde og succes og vi vil genvinde vores balance, men ofte er der sten på vejen der skal ryddes først.

 

 

 

DIT BLUEPRINT KAN FORTÆLLE DIG:

 

 • Hvad der gør dig glad.
 • Hvad dine behov er.
 • Hvad du drømmer om.
 • Hvordan du bedst udtrykker den du er.
 • Hvilke særlige evner og talenter du har.
 • Hvilke typer mennesker du trives ekstra godt sammen med.

Og mange flere ting.

 

Så potentialet, mulighederne og evnerne står beskrevet, men HVAD du vælger at bruge dit liv på, det står ikke beskrevet, for det er helt og alene op til DIG at beslutte.

 

 

 

DIT BLUEPRINT FORTÆLLER DIG OGSÅ:

Hvad der får dig til at holde dig tilbage og hvordan du kan ændre på det.
Altså hvad det er for mentale og følelsesmæssige sten på vejen der skal ryddes væk og hvordan du gør det og faktisk også hvornår det er den mest optimale periode at gøre det i.
Lad mig komme med et par eksempler:

 

Planeten Uranus´ placering i tegn og huse og med de aspekter den har til andre planeter, fortæller hvor og hvordan du bliver påvirket af stress og selvfølgelig også hvad du kan gøre for at forandre det, ved blandt andet at kigge på nogle af de andre planeter.

 

Fx. fortæller planeten Jupiters placering i tegn og huse og med de aspekter den har til andre planeter, hvad der gør dig oprigtig glad. Glæde er blandt en masse andre ting også med til at sænke dit kortison niveau.

 

Planeten Saturns placering i tegn og huse og med de aspekter den har til andre planeter, fortæller hvor, hvordan og på hvilket område du kan blive en autoritet.
Det sker først når du er villig til at slippe gamle roller, fx offerroller og vælger at træde i karakter og blive chef i dit eget liv.

 

Månen og Venus og deres placering i tegn og huse og med de aspekter de har til andre planeter, fortæller dig om dine basale behov og om dine værdier. Det du sætter pris på og som beriger dit liv.

 

Mars´ placering i tegn og huse og med de aspekter den har til andre planeter, fortæller dig om din styrke og din power og hvordan du bruger den bedst eller i stress perioder, hvordan du vinder den tilbage.

 

 

Med andre ord, du ejer nøglen til dit eget liv og alt det fantastiske det har at byde på, når først du vælger at låse døren op og træde helt indenfor i dit eget fantastiske liv.

 

Nøglen, der er dit fødselstidspunkt og det sted i verden hvor du er født, giver dig adgang til et landkort og en brugsanvisning til det land og liv, der blot venter på at du betræder det.

 

Hvis du vil vide hvad der står i dit landkort og hvordan du kan blive guidet ud fra det der er beskrevet, så tag fat i en dygtig astrolog.

 

 

TAGER DU FAT I MIG
Tager du fat i mig, så skal du berede dig på en samtale om dit astrologiske blueprint, om dig og om dit liv og det og den du virkelig er.

En både respektfuld, provokerende og ikke mindste berigende samtale der med garanti både flytter dig og løfter dig, fra det sted i livet hvor du befinder dig lige nu.

Så har du stress eller er du mere stresset i din hverdag end godt er, så tag dig sammen og beslut dig for at gøre noget godt for dig selv, for i længden kan du ikke holde til at ”stresse” dig selv.

Stress, uanset hvor meget den har bidt sig fast, kan blive reduceret og fjernet helt, når du bliver bevidst om hvordan dine indre mentale, følelsesmæssige og psykologiske mekanismer hænger sammen og disse informationer står beskrevet i dit personlige astrologiske blueprint på en måde, der både vil overraske dig og glæde dig og som vil gøre dig meget klogere på dig selv og det du selv kan forandre til det bedre.

Verden og livet er dit!

Astrolog m.m.
Calvin Keen Dossmann.

www.CoachingByStars.com
Her kan du finde information om mit virke og hvordan jeg kan hjælpe dig og andre.

 

 

 

 

 

 

Next step…!

GØR DU DET TØVENDE, MED BIND FOR ØJNENE ELLER I BEGEJSTRING?
Læs om dit stjernetegn og hvordan du bedst kommer videre.
Livet er én lang rejse og personlig udvikling.

Nogle gange vælger du selv og andre gange er du presset af ydre eller indre omstændigheder til at bevæge dig fra det kendte og trygge til det nye og ukendte.
(Disse perioder står beskrevet i dit horoskop)
AT STÅ I ET GRÆNSELAND
Er, når du skal give slip og sige farvel til det kendte, samtidig med at du skal sige goddag til noget nyt og stadig ukendt. Det gælder i kærlighed, karriere og alle andre vigtige områder af dit liv.

Vi er alle forskellige og det står tydeligt beskrevet i mine klienters personlige blueprint og derfor er der mange forskellige måder at blive coachet til at at komme videre.

 

DER ER ET GODT RÅD der gælder for alle!
Min erfaring har vist mig, at det er vigtigt at ”få tømt din rygsæk” for gamle uhensigtsmæssige mønstre og vaner så du skaber plads til det nye.
Ellers kunne du jo lige så godt blive hvor du er.

 

 


 

 

HVORDAN GØR DU?

Hvad er den bedste måde for dig og hvordan kan du være sikker på at den måde du gør det på, ikke blot er en vane du har skabt eller som du har ”arvet” fra din familie?

 

 

 

SÅDAN GØR DE FORSKELLIGE STJERNETEGN.
Husk at du godt kan være født i ét tegn og samtidig være præget af et andet tegn, men det ved du alt om når du kender dit personlige astrologiske blueprint.

VÆDDER:
Du er af natur modig og har brug for at kaste dig ud i det nye uden for meget refleksion, da energien ellers har det med at dø ud.

 

TYR:

Du ridder ikke samme dag som du sadler. Du har som tyren på marken, brug for at tygge på beslutningen. Når du har valgt, så står du fast.

 

TVILLING:

Du er evig nysgerrig. Du har brug for viden om projektet og at tale om det, før du tager hjertet med ind i det nye” land.
KREBS:
Det er ganske enkelt. Hvis du ikke føler dig tryg, så siger du nej. Føler du dig tryg, så tøver du ikke med at slå dig ned i et nyt ”land” hvor du har brug for at skabe dine nye trygge rammer.

 

 

LØVE:
Udenpå er det nemt for dig, men inden i kan du sagtens være usikker. Du flytter dig først ind i det nye, når du er sikker på du kan gøre det med din værdighed i behold.

 

 

JOMFRU:

Som på så mange andre områder i dit liv, så har du en nøgtern og analytisk tilgang til enhver opgave og udfordring der kommer til dig og det gælder også her. Få de fakta du har brug for før du flytter dig.

 

 

VÆGT:

Du har en stærk evne til at indrette dig på en måde, hvor du opretholder fred, harmoni og bekvemmelighed og derfor er det vigtigt at du træder ud i det nye med forsigtighed men dog med din nysgerrighed på om noget kan blive endnu bedre.

 

 

SKORPION:

Hvis nogen presser dig til noget nyt, som du ikke vil, så gør du det IKKE.
Forandringer kræver en viljesbeslutning og den er din og kun din og derfor er det klogt at afsætte tid til at mærke ordentlig efter før du forandrer.

 

 

SKYTTE:
Du er af natur en eventyrer og derfor er du det af alle tegn der er mest åben for at betræde nye landskaber. Vær blot opmærksom på om du løber væk fra noget eller du er drevet af en autentisk lyst til det nye, for ellers virker forandringerne ikke for dig.

 

STENBUK.
Det er vigtigt for dig at du kan se mening med de forandringer der skal foretages, for eller vil du hellere blive hvor du er.
Du skal dog være åben for at der rent faktisk kan være positive ting i det nye ”landskab”, som du ikke kan få øje på lige nu, så husk at være åben ud over fornuften.

 

VANDBÆRER:

Verden er grænseløs for dig og derfor er det sjældent følelserne der står i vejen når du skal betræde nyt land. Vigtigt er det for dig, at du selv bestemmer hvordan du vil gå ind i det nye ”land”.
FISK:
Som det drømmende tegn du er, har du en evne til at drive ind i nyt ”landskab” uden at opdage du har passeret en grænse. Føles forandringen rigtig, så flyd med, men husk at baske med halen, for du bestemmer selv.

 


DU KAN FÅ EN MASSE KLARHED
ved at kende dit indre landkort og få læst i dit personlige astrologiske blueprint.

Måske står du ved en skillevej eller i et grænseland eller også har du bare lyst til at blive klogere på dig selv.

Og at læse i planeterne og guide mennesker der er på rejse i livet er lige netop det jeg gør og begejstres af både som korte samtaler på mobil og Skype eller hele astrologiske sessions.

Calvin Keen Dossmann

www.CoachingByStars.com

 

”Life is what happens to you while you are busy making other plans”.

I have used the wisdom of the stars to guide other people for more than 20 years,

in a combination of astrology and psychology.
.

Calvin Keen Dossmann

.
.

KENDER DU DEN DER FØLELSE af, at selv om du egentlig er pænt glad og sådan set også har succes med det du gør, så opstår der alligevel den der følelse af at der er ”mere” og at du ikke helt ved hvad dette ”mere” egentlig er?

Som om at du ikke helt er på den rigtige hylde eller måske bare ikke er i den rigtige ende af hylden – eller som du kan læse om mig:
.

”HOLD NU KÆFT HVOR HAR JEG DOG VÆRET ”DUM”!

Jeg har været på den helt rigtige hylde hele mit liv, men bare troet at jeg skulle være et andet sted og derfor aldrig rigtig været tilfreds, selv om jeg faktisk har været pænt succesfuld og gjort det jeg var bedst til, nemlig; AT VÆRE MIG!
Jeg er sådan én der lever dette liv med ét ben temmelig langt inde i den åndelige verden og det andet placeret solidt i det jordiske liv med alle de fantastiske glæder og nydelser det byder på.

Jeg vidste bare ikke at det var et ”rigtigt” sted at være!
.

JEG HAR LEDT EFTER DEN R I G T I G E KASSE HELE LIVET!

Jeg har læst og tolket i 1000 vis af horoskoper og hjulpet mennesker med at finde mere KLARHED og mening og til at bruge deres potentiale mere optimalt og derved fået skabt et bedre liv for dem selv og imens har jeg søgt efter at være RIGTIG?
.

MIT BLUEPRINT: Manualen for et meningsfuldt liv!
(3 planeter i 12. hus og planeten Mars i Løvens tegn i det 5. hus.)
.

FISKENS TEGN + 12. HUS =
Klostre, meditation, healing, hospitaler, fængsler, den åndelige verden, symbolik, visdom, Gud, engle, intuition, klarsyn, drømme, mystik, isolation, mørke, flugt og mere af samme skuffe.
.

MARS, ARBEJDSPLANETEN I LØVEN I 5. HUS =

Spotlight, optræde, børn, lederskab, kreativitet, flirt, leg, spil iscenesætte, drama, teater.

Jeg har haft modet til at lytte og gå til alle de steder som min indre stemme har kaldt mig til, med risiko for at blive kaldt underlig og det der er værre.
Jeg har haft samtaler med mennesker der har levet deres liv i mørke, på randen af selvmordet, døden og sindssyge, hvor meningen ikke længere har været til at få øje på. Mennesker i flugt, isolation, sorg og smerte, og vejen til at mødes med dem er ofte sket på måder jeg ikke selv kunne have forudset og regnet ud.

Jeg har været leder af et fritidshjem og arbejdet med rådgivning af børn og unge i alle sammenhæng. Optrådt en del gange på TV og i radio, holdt i hundredvis af foredrag om kunsten at leve livet og skrevet i årevis.
Jeg har leget og optrådt og altid været åben i modet med verden.

Alt hvad jeg har hjulpet andre mennesker med, er noget jeg kender fra mig selv!
.

JEG HAR NU INDSET AT DEN KASSE JEG HAR LEDT EFTER HAR JEG VÆRET I HELE TIDEN
og som John Lennon har skrevet det:

”Life is what happens to you while you are busy making other plans”. 

…………………………….…………….…………….…………………………….……….

.

NU ER MIT SPØRGSMÅL TIL DIG:

 

Hvad er det rigtige liv at leve for dig?

Lever du dit liv eller er du blot i live og venter på at der ”sker noget”?
Bruger du dig selv på en måde der giver mening for dig?

Hvis du har brug for at få læst i dit personlige astrologiske blueprint og få en dyb og meningsfuld snak om dig, den du er, det du kan og det du drømmer om, så er jeg lige her, et sted mellem den indre og ydre verden. Her hvor jeg har fundet min store glæde og mening med livet, ved at bringe DIT indre liv ud i den ydre verden. Så alle dem der er omkring dig kan få glæde af det og du kan og så du kan vågne hver eneste morgen med et smil på læben og tænke: ”Yes – endnu en dag.”!

 

”Dream it – live it. It’s yours”!

Jeg taler dansk og engelsk lige godt, så engelsktalende er også velkommen.

Du kan finde mig her: www.CoachingByStars.com

KAN DØDEN FORUDSIGES?

Jeg så i dag at Facebook kan fortælle dig hvornår du skal dø og hvordan.
Det er ikke andet end crap og alligevel er der mange der bare liiiige skal prøve at se hvad de får fortalt.

Men hør så her:
ASTROLOGIEN KAN FORTÆLLE DIG HVORNÅR DU SKAL ”DØ”?
På hvilke områder og hvordan og altså, ikke så’n rigtig dø og begraves..

AT DØ ER AT ÆNDRE NOGET FRA ÉN TILSTAND TIL EN ANDEN TILSTAND, HVILKET KALDES EN TRANSFORMATION.
Tænk på vores fire sæsoner her til lands.
Forfaldet der begynder i efteråret, som bliver fulgt op af vinteren, der virker som en død; en stilhed, før noget nyt fødes og bringe nyt liv.” En genfødsel. Det at rejse sig af asken.
SÅDAN ER DET OGSÅ I LIVET, DER I PERIODER BYDER PÅ LIGNENDE OPLEVELSER.

 

Puberteten er en forvandlingsproces.
At blive forælder, er i den grad en proces med forvandling og transformation.

Men der er lang flere af disse forvandlinger i løbet af livet.
Nogle kalder dem tilfældige og mener de kommer ud af ingenting.
ASTROLOGERNE KALDER DEM FOR FORUDSIGELIGE PERIODER HVOR DU HAR MULIGHED FOR AT FORVANDLE DIT LIV TIL NOGET BEDRE.

De mest transformerende perioder i enhver persons liv, er når planeten Pluto, stiller sig på en af dine personlige planeter i dit horoskop.

Lad os sige at PLUTO Screen Shot 2017-10-27 at 23.27.50  stiller sig på planeten MERKUR  Screen Shot 2017-10-27 at 23.29.12
Det kan for eksempel betyde at du påbegynder en helt ny uddannelse, måske i en uventet retning, fordi du ikke kom ind på det studie du havde ønsket dig.
Når en sådan periode er forbi, så plejer stort set alle at sige, at det var det bedste der kunne ske for dem, men at det var svært i begyndelsen, at se det positive i den modstand der opstod.
Smerten ved en transformationsperiode opstår ved at du forsøger at opretholde det kendte og at bevare kontrollen over situationen. Dumt, for med Pluto, er det altid dig der taber.

ØKONOMI OG RELATIONER Screen Shot 2017-10-27 at 23.28.13

Sker det samme med planeten VENUS, så handler det ofte på det ydre plan om relationer og økonomi og på de indre planer er det typisk værdier der bliver udfordret.
JOB OG HANDLEKRAFT  Screen Shot 2017-10-27 at 23.28.22

Sker det samme med planeten MARS, så handler det ofte på det ydre plan, om udfordringer på jobbet og med karrieren. Og på det indre plan, hvordan du bruger din ild og skaberkraft og ikke mindst din vrede.

DE HELT STORE FORANDRINGER
Der er også to vigtige akser i dit personlige horoskop ASCENDANTEN og MC aksen.

 

Når det handler om ASCENDANTEN, så sker der noget med KROPPEN OG DIN PERSONLIGHED og ikke mindst med KÆRLIGHEDSFORHOLDET, der kommer en tur igennem vridemaskinen.

 

Når det er MC der får besøg, så betyder ofte store forandringer i FAMILIEN, i dine BOLIGFORHOLD og næsten altid en stor forandring i din KARRIERE.

VÆLG FORVANDLINGSPERIODERNE TIL AT SKABE DE STORE FORANDRINGER.

Kun en stædig tåbe står ved æbletræet i det sene efterår og håber på der kommer nye æbler på grenene.

Forsøger du at gå igennem døråbningen med for meget bagage i rygsækken, så kommer du ikke ind.
Hvis du ikke har fundet dine evner og ressourcer frem, så finder du slet ikke døråbningen og bliver ved med at ramme dit hoved ind i muren.

ASTROLOGIEN ER ET UNIKT OG PRÆCIST LANDKORT OVER DIT INDRE LANDSKAB, DER KAN FORTÆLLE DIG HVORNÅR TIDEN ER DEN RETTE OG HVORDAN DU KOMMER FREM.

 

God rejse.

Hilsen Calvin

Psykologisk rådgivning & Astrologi

 

www.CoachingByStars.com

 

Planeten i dit 5. hus fortæller hvordan du håndtere din forældrerolle og hvordan du udtrykker dig kreativt

Der er en meget stor sammenhæng imellem den måde du betragter opgaven og rollen som forældre og din egen evne til at lege og være kreativ.

Her er det 5. hus i dit horoskop der er interessant.

Hvis du for eksempel betragter din forældrerolle som et tungt ansvar, så vil det typisk være sådan at du selv har svært ved at være løssluppen og kreativ. Du tænker at der altid er vigtigere ting du først skal ordne og aldrig rigtig får tid til det sjove.

Jeg ser en meget tydelig sammenhæng imellem hvilken planet der befinder sig i 5. hus i horoskopet og hvordan du “leger”.
Her kommer alle eksemplerne.

Solen:
Så er dine børn det vigtigste i hele verden. Din identitet bygger på din rolle som forældre.
For dit eget vedkommende, så er du fra naturens hånd ét stort legebarn og helt naturlig den der bliver centrum for opmærksomhed om du vil det eller ej. Den fødte entertainer.

Månen:
Så er du den omsorgsfulde forældre der har en tilbøjelighed til at opdrage dine egne børn på samme måde som du blev opdraget.
For dit eget vedkommende, så er du en god skuespiller der kan spille mange forskellige roller.

Merkur:
Så taler du rigtig meget med dine børn, læser for dem og med dem og er engageret i deres skole og uddannelse.
For dit eget vedkommende, så er forfatterskab, foredrag og undervisning der hvor din kreativitet blomstrer.

Venus:
Så er børn kilden til din rigdom og det der får dig til at føle dig værdifuld.
For dit eget vedkommende, så har du god mulighed for at berige dit liv, fx. økonomisk, som kunstnerisk og kreativ person.

Mars:
Så er du rigtig glad for at dele fysiske aktiviteter med dine børn. Babysvømning er et must og derefter finder du hurtigt på nye fysiske aktiviteter. Du kan have en tendens til at presse dine børn til aktiviteter som andre børn på samme alder ikke er parate til.
For dit eget vedkommende, så kan du gøre leg, kreativitet, pædagogik og undervisning til dit arbejde.

Jupiter:
Så er du den type forældre der gør dit barn til en verdensborger og drager på eventyr til fjerne lande og kulturer, allerede i en tidlig alder.
For dit eget vedkommende, så er du den fødte og helt naturlige underviser.

Saturn:
Så kan du komme til at tage din forældrerolle lidt for alvorligt og føle det som en byrde eller opdage at du står ret alene om opgaven.
For dit eget vedkommende, så bliver du bedre og bedre til at lege med alderen. Faktisk burde du tage det at leget “alvorligt” og huske at give dig selv lov til at være løssluppen.

Uranus:
Så bliver du ven med dine børn og dine børns venner. Du er god til at give dit barn frihed og accepterer at det er original i sine handlinger.
For dit eget vedkommende, så er du selv en “original” i kreativ sammenhæng. Avangardistisk er et meget passende ord at bruge her.

Neptun:
Så kan du enten forsvinde helt væk i opgaven som forældre hvor du står grænseløst til rådighed og kan have lidt svært ved at skelne mellem dig egne og dine børns behov.
For dit eget vedkommende, så er alt der har at gøre med poesi, drømme, farver og blide toner de områder hvor du forsvinder i det kreative univers.

Pluto:
Så kan der snige sig frygt for dine børns sikkerhed ind i din bevidsthed og kan komme til at virke som kontrollerende og begrænsende, i dine børns bedste interesse, selvfølgelig.
For dit eget vedkommende, så er du enten fuldstændig uinteresseret i leg og kreativitet eller også bliver det til en altopslugende interesse, der til tider kan minde om en besættelse.

Find dit eget 5, hus i dit horoskop og se om du kan nikke genkendende til det jeg har skrevet om de forskellige planeter i huset.
Det 5. hus er det 5. “lagkage stykke målt fra ascendanten eller der 2. “lagkagestykke efter din IC, der er den streg der peger nedad i dit horoskop.

Hvis du ikke har planeter i det 5. hus, så er der typisk andre områder i dit liv der har din interesse, meeeen så handler det om det tegn der er i 5. hus og lidt flere ting som jeg ikke vil komme ind på her.

God leg !

Calvin Keen Dossmann
Coach & Astrolog.

CoachingByStars.com

Når sjælen vil lege med!

.
Hvad er meningen og hvad er MIN vej?

Dette spørgsmål får jeg rigtig ofte – og jeg har også et svar!
.

Jeg tror på at din sjæl har en længsel efter at udtrykke sig med lige præcis de unikke værdier og evner den har eller, er!

Jo mere plads du giver til og tillader din sjæl at folde sig ud i dit daglige liv, jo mere glæde vil du have i dit liv og jo mere succesfuld bliver du med det du gør.

Det store spørgsmål er så bare – hvem er du inden i, altså, hvad er din sjæls særlige værdier, evner og talenter?

Hvis det er lidt uklart for dig, så er du ikke alene. De fleste har lukket lidt eller meget af til sin sjæl, men har fortsat en stærk fornemmelse af hvad sjælen ønsker.

Det store spørgsmål er om vi tør handle på vores sjæls ønsker eller vi er blevet gjort bange i løbet af vores opvækst?
.

MIN PERSONLIGE FRYGT

Du ved at jeg er astrolog.
Du ved måske også at jeg som rådgiver og vejleder benytter mine klienters astrologiske blueprint, som redskab i mine sessioner.

Dette er blevet min mest brugte metode, og mulighed for at bruge og udtrykke mig selv og mine unikke evner og talenter på en meningsfuld måde.

At nå hertil hvor jeg er i dag, har for mig, trods tilsyneladende ydre succes, været en udfordrende vej at gå.

 

OG HVORFOR NU DET?

Helt kort fagastrologisk forklaret, kan jeg fortælle at mine udfordringer kan aflæses ud fra det aspekter jeg har mellem Solen (min identitet) og Pluto (frygt og undertrykkelse) hvis tolkning handler om retten til at eksistere.

Dertil lagt en masse indflydelse fra fiskens tegn, har jeg flydt med, gjort mig usynlig og tilpasset mig mine omgivelser, for ikke at blive udfordret mere end højst nødvendigt, på min ret til at eksistere.

 

ER DET MIN KARMA OG KAN JEG ÆNDRE PÅ DEN?

Når mine klienter spørger: ”Hvad er meningen med MIT liv”, når de ikke fundet deres vej endnu – på enkelte eller flere områder af tilværelsen, så prøver jeg med forsigtighed at fortælle om MIN sandhed, som er en eksistentiel forståelsesramme der giver mening for mig og hænger meget tæt sammen med astrologien.
JEG TROR IKKE på nogen måde, at den fysiske, praktiske skæbne står beskrevet i vores astrologiske blueprint og slet ikke hvad vi hver især SKAL gøre for at opfylde vores mission.

Med baggrund i over 20 års erfaring som rådgiver og astrolog og den indsigt jeg har fået fra tusindvis af tolkninger af menneskers astrologiske blueprint, har jeg et afsæt jeg gerne vil dele med dig.

 

LYSET FOR ENDEN AF TUNNELSEN!

Du har sikker stødt på fortællinger med mennesker der har haft en nærdødsoplevelse.

De fortæller ofte om at deres sjæl eller bevidsthed har forladt deres krop og har bevæget sig op igennem en tunnel af lys.
I denne tunnel har personerne set korte glimt af billeder med oplevelser og hændelser i det liv de har levet.
De mennesker der kommer tilbage til deres krop og genoptager deres fysiske liv, fortæller om relativt ens oplevelser.

Jeg tror på, at vi ved vores inkarnation kommer ind i kroppen igennem denne tunnel. På vejen fra lyset og ned i kroppen kommer vi forbi disse billeder jeg beskrev herover. Hver af disse billeder repræsenterer temaer vi ønsker at arbejde med i dette liv.

Den for mig eneste optegnelse af denne tunnel, med beskrivelsen af disse billeder, er de billeder og historier der står skrevet i dit personlige blueprint og som den erfaren og dygtige astrolog har evnen til at omsætte og oversætte til ord, billeder og historier på en måde der giver mening i det praktiske fysiske liv, for den der ejer det astrologiske blueprint.

 

SUCCES OG MENING MED TILVÆRELSEN!

Når jeg har klienter der ønsker succes med deres karriere, så prøver jeg at vende situationen på hovedet i forhold til almindelig job- og karrierecoaching.

I stedet for at bruge en masse og måske spildte kræfter på at få lige præcis DET job og DEN karrievej du har valgt, til at blive succesfuldt, så fortæller jeg de historier der står beskrevet i dit personlige blueprint, med fokus på dine evner og talenter og hvordan du kan bruge dem i dit live og din karriere.

Det kræver for mit vedkommende en evne til at oversætte de informationer jeg kan aflæse, til noget der er meningsfuldt for dig og som du kan i dine bestræbelser på at gøre dit job, karriere og liv mest meningsfuldt og succesfuldt.

Hvis du vil lære mere om mine tanker omkring dette emne, så kan du finde flere blog indlæg på min hjemmeside, på Linkedin og Facebook.

Hvis du er nysgerrig, kan du altid få en gratis ”smagsprøve” og et kig indenfor i din sjæl, via dit astrologiske blueprint og sådan en Skype eller mobil session kan du booke, fra min hjemmeside.

Tak fordi du læste med.
Du er velkommen til at kommentere på mine synspunkter.

.
Stjernetyder, rådgiver og coach.
Calvin Keen Dossmann

.
Homepage: www.CoachingByStars.com

Facebook: https://www.facebook.com/CoachingByStars/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/calvin-keen-dossmann-a094026/

Den fantastiske udvikling!

JEG ER DYBT BETAGET AF UDVIKLING!

Når jeg tænker på teknologi og mekanik og hvad den kan gøre for vores hverdag, så bliver jeg både målløs, betaget og imponeret.

Det glæder mig oprigtigt at der er mennesker der er i stand til at udvikle disse forskellige teknologier og andre der kan bygge dem.

Udviklingen af disse teknologier, er i mange tilfælde med til at gøre vores verden bedre og vores hverdag mere bekvemmelig.

UDVIKLING ER GODT – MEN HVAD ER DET VI UDVIKLER MOD?

Når jeg lytter til nyhederne og interviewet handler om virksomheder, så hører jeg at det handler om vækst. Vækst og udvikling er godt, men hvorfor er det altid at det primære fokus er på økonomien. Hvorfor egentlig?

 

DET INDRE UDVIKLINGSARBEJDE – selvindsigt og bevidsthed.
I mit arbejde som rådgiver, hvor jeg bruger menneskers astrologiske Blueprint som grundlag for mine konsultationer, så finder jeg området ’økonomi’ i to bestemte områder i deres Blueprint.
Det 2. og det 8. Hus, som det hedder på dette sprog.

Det 2. hus handler ud over sin egen økonomi også om vores værdier. I min optik er det af stor betydning, at vi sikrer os at vi navigerer i vores arbejdsliv og vores privatliv, efter vores grundlæggende værdier. Altså vores egne værdier og ikke dem der dikteres af vores familie og den verden vi er en del af.

De personlige værdier er det der ’forskønner’ og ’beriger’ vores liv uden at det nødvendigvis handler om penge.

Det 8. hus handler om flere ting.
For det første er det området for vores personlige fortrængninger og fornægtelser og derfor er det et overordentlig vigtigt og interessant område at rette fokus på.
For det andet handler dette område også om, hvordan vi er i stand til at håndtere andres værdier, hvilket er overordentlig interessant.
Ofte har det 8. hus at gøre med meget store værdier og også at gøre med stærke psykologiske ressourcer, altså indflydelse på andre mennesker. Power og magt.

Personer med flere planeter i dette hus er ofte meget power fulde mennesker, der har brug for at blive guidet i at bruge disse evner på en god og meningsskabende måde – og DET kræver i høj grad også udvikling med vækst til følge – på det indre plan.

HVIS VI IKKE FÅR DEN INDRE UDVIKLING MED, SÅ MISTER VI BALANCEN

Det er langt fra nok, at vi udvikler os i den ydre verden, hvis vi ikke også har den indre verdens udvikling med i vores personlige liv.
Her tænker jeg blandt andet på selvbevidsthed og den del af os der rækker ud over det fysiske og mentale.

Wellness, mindfullness og andre antistressende aktiviteter er fantastiske og virkningsfulde, men de kan ikke stå alene. Hvis de står alene, uden den fornødne indre udvikling, så risikerer vi, at disse øvelser blot kommer til at tjene som den balsam der gør at vi kan blive ved med at være en del af den ydrefokuserede stressende hverdag, hvor den økonomiske vækst er den styrende faktor og omdrejningspunkt.

DEN INDRE VEJ

Hvilken vej skal vi gå som samfund?
Den vej vi vælger at udvikle vores samfund – og ’ja’, det har vi faktisk stor indflydelse på – det afhænger i meget høj grad af hvilken vej DU og JEG vælger at gå i vores liv og hverdag.

Skal vi primært fokusere på vækst og økonomi blot for vækstens og økonomiens skyld eller skal vi og fokusere på det der giver mening på et større og dybere plan og måske også indre plan?

Jeg holder meget af vores udvikling, men jeg synes vi skal huske at have vores motiver for øje.
Vi skal huske at mærke efter om vores handlinger udspringer af usikkerhed og angst, for det fører sjældent til noget godt og konstruktivt i en større sammenhæng.
Den der kender sig selv. Den der kender sine egne værdier og den der blandt flere og andre ting også har kendskab til og adgang til, sine stærke ressourcer i blandt andre det 8. hus, på en god og konstruktiv måde, er en person der kan bidrage til vores fællesskab og vores fælles udvikling på den stærkeste måde. En person der både kan berige sin omverden og som samtidig finder glæden ved at bruge sig selv og sine ressourcer på en kraftfuld og meningsfuld måde.

Længe leve udviklingen!

Personlig rådgiver
Calvin Keen Dossmann

www.CoachingByStars.com

 

 

Arbejdsglæde!

Screen Shot 2017-06-23 at 03.11.15

GLÆDER DU DIG – til at komme tilbage på jobbet efter din ferie?

Tøver du lidt, så læs om hvordan du helt enkelt og konkret kan gøre dit arbejdsliv endnu bedre:
.

ARBEJDSGLÆDE KRÆVER DET RETTE MATCH + ÆRLIGHED!

Du skal kende dine egne særlige evner og stå fast på dine behov for at bruge dem.
På den måde tager du selv ansvar for din situation og skaber mulighed for positive forandringer på din nuværende arbejdsplads samtidig med at du gør dig åben for andre og nye muligheder.
JEG KAN OGSÅ NOGET SÆRLIGT

Jeg kan fortælle dig:

 • Hvad dine særlige evner er
 • Hvordan lettest får succes med det du kan
 • På hvilke områder du lettest får succes
 • Hvilke behov du har, for at trives optimalt
 • Hvornår du får mest succes med at foretage et skift

.

DET STÅR SKREVET
Dit astrologiske Blueprint indeholder disse informationer.
Jeg kan læse det der står skrevet og fortælle det til dig på en måde, så du kan bruge det helt konkret i dit arbejdsliv.

Det kan du læse mere om her!
KLIK PÅ DET GULE FOTO:

edu-lauton-71055