Privat

Når sjælen vil lege med!

.
Hvad er meningen og hvad er MIN vej?

Dette spørgsmål får jeg rigtig ofte – og jeg har også et svar!
.

Jeg tror på at din sjæl har en længsel efter at udtrykke sig med lige præcis de unikke værdier og evner den har eller, er!

Jo mere plads du giver til og tillader din sjæl at folde sig ud i dit daglige liv, jo mere glæde vil du have i dit liv og jo mere succesfuld bliver du med det du gør.

Det store spørgsmål er så bare – hvem er du inden i, altså, hvad er din sjæls særlige værdier, evner og talenter?

Hvis det er lidt uklart for dig, så er du ikke alene. De fleste har lukket lidt eller meget af til sin sjæl, men har fortsat en stærk fornemmelse af hvad sjælen ønsker.

Det store spørgsmål er om vi tør handle på vores sjæls ønsker eller vi er blevet gjort bange i løbet af vores opvækst?
.

MIN PERSONLIGE FRYGT

Du ved at jeg er astrolog.
Du ved måske også at jeg som rådgiver og vejleder benytter mine klienters astrologiske blueprint, som redskab i mine sessioner.

Dette er blevet min mest brugte metode, og mulighed for at bruge og udtrykke mig selv og mine unikke evner og talenter på en meningsfuld måde.

At nå hertil hvor jeg er i dag, har for mig, trods tilsyneladende ydre succes, været en udfordrende vej at gå.

 

OG HVORFOR NU DET?

Helt kort fagastrologisk forklaret, kan jeg fortælle at mine udfordringer kan aflæses ud fra det aspekter jeg har mellem Solen (min identitet) og Pluto (frygt og undertrykkelse) hvis tolkning handler om retten til at eksistere.

Dertil lagt en masse indflydelse fra fiskens tegn, har jeg flydt med, gjort mig usynlig og tilpasset mig mine omgivelser, for ikke at blive udfordret mere end højst nødvendigt, på min ret til at eksistere.

 

ER DET MIN KARMA OG KAN JEG ÆNDRE PÅ DEN?

Når mine klienter spørger: ”Hvad er meningen med MIT liv”, når de ikke fundet deres vej endnu – på enkelte eller flere områder af tilværelsen, så prøver jeg med forsigtighed at fortælle om MIN sandhed, som er en eksistentiel forståelsesramme der giver mening for mig og hænger meget tæt sammen med astrologien.
JEG TROR IKKE på nogen måde, at den fysiske, praktiske skæbne står beskrevet i vores astrologiske blueprint og slet ikke hvad vi hver især SKAL gøre for at opfylde vores mission.

Med baggrund i over 20 års erfaring som rådgiver og astrolog og den indsigt jeg har fået fra tusindvis af tolkninger af menneskers astrologiske blueprint, har jeg et afsæt jeg gerne vil dele med dig.

 

LYSET FOR ENDEN AF TUNNELSEN!

Du har sikker stødt på fortællinger med mennesker der har haft en nærdødsoplevelse.

De fortæller ofte om at deres sjæl eller bevidsthed har forladt deres krop og har bevæget sig op igennem en tunnel af lys.
I denne tunnel har personerne set korte glimt af billeder med oplevelser og hændelser i det liv de har levet.
De mennesker der kommer tilbage til deres krop og genoptager deres fysiske liv, fortæller om relativt ens oplevelser.

Jeg tror på, at vi ved vores inkarnation kommer ind i kroppen igennem denne tunnel. På vejen fra lyset og ned i kroppen kommer vi forbi disse billeder jeg beskrev herover. Hver af disse billeder repræsenterer temaer vi ønsker at arbejde med i dette liv.

Den for mig eneste optegnelse af denne tunnel, med beskrivelsen af disse billeder, er de billeder og historier der står skrevet i dit personlige blueprint og som den erfaren og dygtige astrolog har evnen til at omsætte og oversætte til ord, billeder og historier på en måde der giver mening i det praktiske fysiske liv, for den der ejer det astrologiske blueprint.

 

SUCCES OG MENING MED TILVÆRELSEN!

Når jeg har klienter der ønsker succes med deres karriere, så prøver jeg at vende situationen på hovedet i forhold til almindelig job- og karrierecoaching.

I stedet for at bruge en masse og måske spildte kræfter på at få lige præcis DET job og DEN karrievej du har valgt, til at blive succesfuldt, så fortæller jeg de historier der står beskrevet i dit personlige blueprint, med fokus på dine evner og talenter og hvordan du kan bruge dem i dit live og din karriere.

Det kræver for mit vedkommende en evne til at oversætte de informationer jeg kan aflæse, til noget der er meningsfuldt for dig og som du kan i dine bestræbelser på at gøre dit job, karriere og liv mest meningsfuldt og succesfuldt.

Hvis du vil lære mere om mine tanker omkring dette emne, så kan du finde flere blog indlæg på min hjemmeside, på Linkedin og Facebook.

Hvis du er nysgerrig, kan du altid få en gratis ”smagsprøve” og et kig indenfor i din sjæl, via dit astrologiske blueprint og sådan en Skype eller mobil session kan du booke, fra min hjemmeside.

Tak fordi du læste med.
Du er velkommen til at kommentere på mine synspunkter.

.
Stjernetyder, rådgiver og coach.
Calvin Keen Dossmann

.
Homepage: www.CoachingByStars.com

Facebook: https://www.facebook.com/CoachingByStars/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/calvin-keen-dossmann-a094026/

Screen Shot 2017-07-19 at 10.14.32

Den fantastiske udvikling!

JEG ER DYBT BETAGET AF UDVIKLING!

Når jeg tænker på teknologi og mekanik og hvad den kan gøre for vores hverdag, så bliver jeg både målløs, betaget og imponeret.

Det glæder mig oprigtigt at der er mennesker der er i stand til at udvikle disse forskellige teknologier og andre der kan bygge dem.

Udviklingen af disse teknologier, er i mange tilfælde med til at gøre vores verden bedre og vores hverdag mere bekvemmelig.

UDVIKLING ER GODT – MEN HVAD ER DET VI UDVIKLER MOD?

Når jeg lytter til nyhederne og interviewet handler om virksomheder, så hører jeg at det handler om vækst. Vækst og udvikling er godt, men hvorfor er det altid at det primære fokus er på økonomien. Hvorfor egentlig?

 

DET INDRE UDVIKLINGSARBEJDE – selvindsigt og bevidsthed.
I mit arbejde som rådgiver, hvor jeg bruger menneskers astrologiske Blueprint som grundlag for mine konsultationer, så finder jeg området ’økonomi’ i to bestemte områder i deres Blueprint.
Det 2. og det 8. Hus, som det hedder på dette sprog.

Det 2. hus handler ud over sin egen økonomi også om vores værdier. I min optik er det af stor betydning, at vi sikrer os at vi navigerer i vores arbejdsliv og vores privatliv, efter vores grundlæggende værdier. Altså vores egne værdier og ikke dem der dikteres af vores familie og den verden vi er en del af.

De personlige værdier er det der ’forskønner’ og ’beriger’ vores liv uden at det nødvendigvis handler om penge.

Det 8. hus handler om flere ting.
For det første er det området for vores personlige fortrængninger og fornægtelser og derfor er det et overordentlig vigtigt og interessant område at rette fokus på.
For det andet handler dette område også om, hvordan vi er i stand til at håndtere andres værdier, hvilket er overordentlig interessant.
Ofte har det 8. hus at gøre med meget store værdier og også at gøre med stærke psykologiske ressourcer, altså indflydelse på andre mennesker. Power og magt.

Personer med flere planeter i dette hus er ofte meget power fulde mennesker, der har brug for at blive guidet i at bruge disse evner på en god og meningsskabende måde – og DET kræver i høj grad også udvikling med vækst til følge – på det indre plan.

HVIS VI IKKE FÅR DEN INDRE UDVIKLING MED, SÅ MISTER VI BALANCEN

Det er langt fra nok, at vi udvikler os i den ydre verden, hvis vi ikke også har den indre verdens udvikling med i vores personlige liv.
Her tænker jeg blandt andet på selvbevidsthed og den del af os der rækker ud over det fysiske og mentale.

Wellness, mindfullness og andre antistressende aktiviteter er fantastiske og virkningsfulde, men de kan ikke stå alene. Hvis de står alene, uden den fornødne indre udvikling, så risikerer vi, at disse øvelser blot kommer til at tjene som den balsam der gør at vi kan blive ved med at være en del af den ydrefokuserede stressende hverdag, hvor den økonomiske vækst er den styrende faktor og omdrejningspunkt.

DEN INDRE VEJ

Hvilken vej skal vi gå som samfund?
Den vej vi vælger at udvikle vores samfund – og ’ja’, det har vi faktisk stor indflydelse på – det afhænger i meget høj grad af hvilken vej DU og JEG vælger at gå i vores liv og hverdag.

Skal vi primært fokusere på vækst og økonomi blot for vækstens og økonomiens skyld eller skal vi og fokusere på det der giver mening på et større og dybere plan og måske også indre plan?

Jeg holder meget af vores udvikling, men jeg synes vi skal huske at have vores motiver for øje.
Vi skal huske at mærke efter om vores handlinger udspringer af usikkerhed og angst, for det fører sjældent til noget godt og konstruktivt i en større sammenhæng.
Den der kender sig selv. Den der kender sine egne værdier og den der blandt flere og andre ting også har kendskab til og adgang til, sine stærke ressourcer i blandt andre det 8. hus, på en god og konstruktiv måde, er en person der kan bidrage til vores fællesskab og vores fælles udvikling på den stærkeste måde. En person der både kan berige sin omverden og som samtidig finder glæden ved at bruge sig selv og sine ressourcer på en kraftfuld og meningsfuld måde.

Længe leve udviklingen!

Personlig rådgiver
Calvin Keen Dossmann

www.CoachingByStars.com

 

 

Screen Shot 2017-06-23 at 03.11.15

Arbejdsglæde!

Screen Shot 2017-06-23 at 03.11.15

GLÆDER DU DIG – til at komme tilbage på jobbet efter din ferie?

Tøver du lidt, så læs om hvordan du helt enkelt og konkret kan gøre dit arbejdsliv endnu bedre:
.

ARBEJDSGLÆDE KRÆVER DET RETTE MATCH + ÆRLIGHED!

Du skal kende dine egne særlige evner og stå fast på dine behov for at bruge dem.
På den måde tager du selv ansvar for din situation og skaber mulighed for positive forandringer på din nuværende arbejdsplads samtidig med at du gør dig åben for andre og nye muligheder.
JEG KAN OGSÅ NOGET SÆRLIGT

Jeg kan fortælle dig:

  • Hvad dine særlige evner er
  • Hvordan lettest får succes med det du kan
  • På hvilke områder du lettest får succes
  • Hvilke behov du har, for at trives optimalt
  • Hvornår du får mest succes med at foretage et skift

.

DET STÅR SKREVET
Dit astrologiske Blueprint indeholder disse informationer.
Jeg kan læse det der står skrevet og fortælle det til dig på en måde, så du kan bruge det helt konkret i dit arbejdsliv.

Det kan du læse mere om her!
KLIK PÅ DET GULE FOTO:

edu-lauton-71055

 

Screen Shot 2017-06-23 at 03.11.15

Livet efter studenterhuen!

TILLYKKE med studenterhuen!
Hvor er det fantastisk for dig at være kommet i mål – NYD DET!
Nyd det fuldt ud og nyd sommerferien i fulde drag.
 
Hue
 
HVIS TVIVLEN MELDER SIG
Det er super cool at tage en beslutning også selv om det viser sig at det ikke helt var det man regnede med, for det giver erfaring og så må der vælges om.
 
Når det er sagt, så kan det være en fantastisk følelse at blive bekræftet i det valg der skal tages på et tidspunkt, når studenterhuen skal bane vej for det næste eventyr.
 
Jeg har rådgivet og vejledt rigtig rigtig mange unge mennesker der var i tvivl om sit eget værd og formåen og som enhver anden blev glad for at blive mødt midt i denne forvirring og som efterfølgende havde meget nemmere ved at tage sin beslutning.
 
Også bare det at kunne skille egne og andres forventninger fra hinanden og derved stå stærkere i sine egne beslutninger.
 
Min job, karriere og lederskabs coaching indeholder også mulighed for at rådgive og vejlede unge mennesker med baggrund i deres potentiale og særlige kvalifikationer som de fremstår af deres personlige Blueprint.
 
Alle coaching sessions mv. er med 50% rabat op til og med 21 år.
Dvs. 600 kr for en coaching session.
 
Hvis du har en søn eller datter der ønsker en uvildig studie/karriere rådgivning, så book en session på Skype eller face to face ved at benytte dette link.
.
https://calendly.com/calvinkeen/coaching-private/06-22-2017?back=1
 .
Coach & Rådgiver
360°
Summer

På årets længste dag siger planeterne 3 ting til dig:

BRUG ÅRETS MEST LYSFYLDTE DAG BEDST MULIGT

Astrologisk set er dette årets længste dag og her får du de 3 temaer der fylder mest under solen for os alle sammen i denne tid.
.

Summer

NYDELSE
Især for de mennesker der er født i Tyrens tegn eller er stærkt præget af Tyrens tegn betyder nydelse og glæden ved det du ejer ekstra meget i denne tid.

Det særlige for dig er, at du opdager hvor meget mere glæde det giver dig, når du vælger at dele din rigdom med andre mennesker.
En rigtig god mulighed er at gøre noget praktisk for andre mennesker i din familie eller andre der er tæt på dig. Enten praktisk hjælp i haven eller at invitere på middag, hvor der bliver kælet for retterne og om gæsterne.
.
FAMILIELIVETS NYE MULIGHEDER
Denne tid vi er i lige nu, rummer en masse gode og spændende muligheder for at begynde forfra med alle former for familielivet. Det gælder for alle og i særdeleshed for dig der er født i eller under stærk indflydelse af Krebsens tegn.
Den eneste forudsætning for at det bliver en succes er at du taler sandt. Altså at du på en god, respektfuld og autentisk måde, siger det du mener.

.
STORE ARBEJDSMÆSSIGE BESLUTNINGER
Tiden er kommet for dig, hvor du gør op med dig selv om du vil fortsætte din karriere og dit daglige arbejde, fordi du føler dig presset til det og har svært ved at overskue konsekvenserne hvis du siger ”Stop og farvel og tak” og endelig begynder at respekterer dig selv og vælger at følge dit hjerte i den retning der gør dig glad og derved gør det meningsfuldt at gøre det du er god til. Det gælder især for Vægten, Skytten og Fiskene
Det er bare med at sætte i værk og komme i gang, nu hvor solen står højest på himmelen og kaster mest lys på dit liv.

Du kan godt selv!

.

Hvis du ønsker endnu mere klarhed og retning, så er det bedste redskab der findes under solder, en Blueprint session.

Blueprint Coach
Calvin Keen Dossmann

http://www.coachingbystars.com/blueprint-session/

 

Screen Shot 2017-05-21 at 18.23.48

5 dages sommerkursus i dit helt eget magiske univers – vil du med?

Har du styr på Månen og alle de indflydelser den har på dit dit følelsesliv.
Månen styrer din rolle som den omsorgsgivende forældre, dine behov og den relation du har til din familie og de vaner og mønstre og bindinger du endnu ikke har fået løst.

Merkur pg dine tankemønstre, dine søskende og dine naboer.
Merkur hersker over vores tale og vores måde at bevæge os over afstande. Båbe i bil og in space.

Venus der har at gøre med penge og værdier.

Mars din styrke og dit mod.
Hvordan bruger du det og ikke mindst hvor og hvordan.
Der er masser af anvisninger og gode råd når vi lander på Mars

den-lille-sorte

SKORPIONEN – dens sande natur!

SKORPIONEN – dens sande natur!

Når du læser denne tekst, er det sikkert fordi du selv er Skorpion, eller også kender du en person, der er Skorpion, som du gerne vil lære at kende endnu bedre.
Men helt ærligt, hvordan kommer man egentlig til at lære en Skorpion kende?
Det er ikke noget man bare lige gør!

Du kender måske deres væremåde, deres passionerede handlinger og deres viljeskraft, men hvordan er de egentlig inde bag ved facaden. Der inde bag ved deres umiddelbare sikre og kølige fremtræden?

Lad mig sige det med det samme: ”Der er kæmpe stor forskel på det de viser og på det der er inde bag ved, i privaten”.

 

SKORPIONEN – ´ET AF DE TRE VANDTEGN!

Krebsen har brug for at føle sig ”hjemme” før den for alvor sænker paraderne over for nye bekendtskaber.

Fisken ejer som udgangspunkt ikke parader. Den er derimod udstyret med en parabol, der opfanger alle signaler fra omverdenen og derfor meget nemt bliver overrumplet.

Skorpionen derimod, ejer parader der stort set er vandtætte og derfor evner den at færdes i den pulserende verden uden at blive væltet omkuld.

 

Det betyder at Skorpionens uendelig mange følelser, som den bærer på indersiden, nemt kommer til at leve sit helt eget liv og derfor nemt kan blive forsømt.

Hvis en Skorpion ikke har været i vane med at ”kigge indad”, kan det være noget af en mundfuld, når denne proces begynder.

Det gode råd til Skorpionen er derfor, at den skal åbne og kigge indad, i små bidder ad gangen, til trods for dens valgsprog der er: ”Enten eller”.

 

Den store kunst for Skorpionen er, at slippe vanen med at kontrollere sig selv og sine omverden og i stedet indser, at styrken ligger i at blotte sin sårbarhed. Som nævnt tidligere, er det ikke noget der sker fra den ene dag til den anden.

 

Den kontrollerede Skorpion, er en person der på fornuftig vis værner om sin egen sikkerhed, men som bruger en metode der på sigt skaber følelsesmæssig ensomhed.

 

De Skorpionener der vover at åbne sig for andre og som derefter føler sig svigtet af personen de har åbnet sig for, har det med at bære på stærk nag og vrede i urimelig lang tid.
Den styrke der ligge i denne vrede kan virke skræmmende på andre mennesker, men virkeligheden er, at den æder Skorpionen op indefra.

 

Så kære Skorpion.

Du ejer fra naturens side kæmpe styrke, vilje og mod. Brug den til at hæve dig selv op over din tidligere sår og dit behov for sikkerhed og kontrol.

Når det sker, så ejer du den fineste evne af alle, til at bruge din psykologiske evne til at hjælpe andre mennesker. En evne og en faglighed der skaber tillid i andre mennesker.

Øs af din forståelse for andre menneskers smerte. Hjælp dem igennem de ”lange skyggers nat” og hjælp dem med at blive ”født” på ny, ind i nye og bedre virkeligheder.

Dette vil give dit liv mening og du vil opleve at du gør en stor forskel for de mennesker du vælger at hjælpe.

 

Herigennem opstår din egen forvandling – til den sande Skorpion. Den der er hævet over hverdagens små ligegyldigheder og som ejer det store skarpe overblik.

 

 

den-lille-sorte

images

Vil du med på skattejagt!

VIL DU MED PÅ EN SKATTEJAGT?

Skatten er større end den største Lotto gevinst.
Den er DIN – og jeg ved hvor den ligger begravet!!!
LAD EVENTYRET BEGYNDE!

Det er interessant, at det netop er Paulo Coelho’s bog, Alkymisten, der er den eneste bog, af alle de bøger jeg har læst, jeg har læst mere end én gang – hele fire!

En bog der for mig repræsenterer en personlig skattejagt.

 

I DAG VED JEG HVORFOR!

Alkymisten følger sin sjæls kalden, ud på et eventyr, i søgen efter en ”skat”.

Den skat, der i sidste ende, altid ligger begravet lige under dine fødder, eller med andre ord – ”i dig”.

Den ”ER dig”.

 

Alkymisten tager på en lang rejse, fyldt med udfordringer, eventyr, sejre, nederlag, selvindsigt og berigelse på et dybt personligt og sjæleligt plan.

 

Jeg er, Alkymisten, på samme måde som, DU er Alkymisten.
Vi er alle sammen på en rejse, et eventyr, med retning mod os selv. Den bedste udgave af os selv.

Hvor, for eksempel en kat er en kat når den blive født og fortsætter med at være en kat hele livet, så er vi mennesker i en evindelig proces på vej mod det mål, at være ”os selv”.
Det der i daglig tale kaldes – ”Livet”.

 

DE MAGISKE ØJEBLIKKE!

Vi er jo for så vidt altid os selv, bare meget sjældent, hele os selv, eller den bedste udgave af os selv.

Men vi oplever det i glimt, når vi er forskellige steder i verden, lytter til noget bestemt musik eller er sammen med mennesker, vi har en særlig tiltrækning til – at være hele os.

 

Jeg er så taknemmelig for, at jeg i mit arbejde, ganske ofte, får lov til at være den ”særlige” person, der giver min klient netop den følelse af, at opleve den største og bedste udgave af sig selv, og efterfølgende være den der hjælper med at fastholde oplevelsen og gøre den til en integreret del af klientens fremtidige liv.
LIVET PÅ JORDEN – OVERLEVELSE ELLER LIVSGLÆDE ???
Ved vores fødsel, i en krop, på denne jord, lander vi i nogle usynlige energifelter.
Min store interesse er de to energifelter, der handler om følelserne og tankerne.

 

Som du måske ved, så har jeg igennem hele mit liv, arbejdet mere intenst med astrologien end med noget andet landskab/redskab.

 

Det er magisk, at Månen og Merkur i det personlige horoskop, fortæller om følelser og tankemønstre.
Disse følelser og tankemønstre klamrer sig til os med de bedste intentioner om sikring af vores OVERLEVELSE.

 

I vid udstrækning lever vi et liv i følelsesmæssig (Månen) og mental (Merkur) tilpasning og overlevelse og får slet ikke udlevet vores potentiale – hvilket er den direkte årsag til STRESS og DEPRESSIVE TANKER.

 

Med andre ord. De følelsesmæssige og tankemæssige mønstre vi har overtaget fra vores opvækst, har det med at overtage vores liv uden vi kan få øje på, at det kan være anderledes.

 

Når du bruger dit horoskop, vil du let og ubesværet kunne få læst, hvad dine mønstre gør for dig i dag og hvordan du kan bruge dem mere konstruktivt og berigende i dit liv.

 

DIN STØRSTE FRYGT!

At give slip på og sige farvel til, gamle følelses- og tankemæssige vaner og mønstre, er lige så svært som det er at give slip på alle andre afhængigheder.

 

Sjovt nok bruger vi afhængighed på det fysiske plan, til at dulme vores længsel efter at ”blive os selv”.

Misbruget får os til for en stund, at glemmer og udsætter vores opgave med at ”steppe op” i vores eget liv og bliver selvansvarlige og få succes med det vil vælger.

 

Det der holder os tilbage er frygten. Frygten der ligger som en gift i vores celler, der blokerer vores vilje til at beslutte, handle og træde i karakter.

På samme måde som Månen og Merkur, fortæller planeten Plutos placering i dit horoskop dig, hvor din frygt har sin rod og hvilket livsområde du skal rette din opmærksomhed.

 

For den der læser og taler det astrologiske sprog, er det aldeles simpelt og nemt, at se og videregive denne information og hvordan du med denne indsigt kan vende dit liv på hovedet og begynde selv at være kaptajn på den skude der hedder – DIT liv!

 

DIN STØRSTE SKAT!

Vejen til din skat, går igennem rejsen til Månen, hvor du bliver klogere på dine følelser og det du har ”arvet” fra din familie, videre til Merkur, hvor du bliver bevidst om dine tankemønstre.

Herfra går rejsen til Pluto, hvor du vælger at møde din frygt og kigger den i øjnene.
Når dette er gjort, tager du den sidste del af rejsen frem til målet, der er Solen – dig selv.
Når du ”komme hjem” og acceptere hvem du er, med de unikke kvaliteter og evner du har, så folder du dig ud på samme måde som rosen der åbner sig.

Herfra kan du begynde at leve som den du er – og kan gøre dine drømme til virkelighed.

Dette er din største skat, både for dig selv og for de mennesker der er i dit liv.

Astrolog og planet-rejsefører.
Calvin Keen Dossmann

 

www.coachingbystars.com

 

Screen Shot 2016-08-13 at 20.53.30

FISKEN – Solen i Fisken

SÅDAN ER FISKEN – set, i et psykologisk perspektiv.

Jeg gennemgang de forskellige stjernetegn, altså det at have sin Sol placeret i hvert af de 12 stjernetegn.

Jeg nævner også 6 kendte personer der er født i Fiskens stjernetegn, så du kan spejle dig i personerne eller du kan sammenligne deres natur med personer du kender, der er født i Fiskens stjernetegn.

RIGTIG GOD LÆSELYST

Dette er den 11. beskrivelse af de 12 stjernetegn, set i et psykologisk perspektiv.

På den dato og det tidspunkt du blev født, befandt Solen sig i et bestemt stjernetegn og bestemmer på den måde, hvilket stjernetegn du er født i.

 

FISKEN

Fisken lever ofte i to forskellige verdener – på samme tid. Og det fungerer fint det meste af tiden.
Fisken har et meget stærkt indre liv, samtidig med at den bruger energi på at finde en balance i den ydre fysiske praktiske verden den lever i.
Fisken er måske det mest sensitive af alle tegn. Alle tegn er følsomme, men Fisken er sensitiv og det betyder at den er nem at påvirke.
Fisken bliver meget nemt påvirket af de omgivelser den befinder sig. På en måde er den en slags omvandrende følelses-radar, der kan mærke andre mennesker. Fordi den mærker andre godt, kan den have lidt svært ved at mærke hvad den selv føler og derfor er det rigtig godt for Fisken at have alene tid, så den kan blive ”nulstillet. Hvis Fisken ikke værner om sig selv, så kan den fortabe sig i at hjælpe andre mennesker eller finde andre former for forsvindingsnumre.
Fisken har en fin sans for det magiske og eventyrlige og kan forsvinde i musik, film og anden kunst, som den ikke betragter, men lever sig helt ind i.
Nogle siger at Fisken er vægelsindet og svært ved at følge en plan og retning, men til gengæld har den en helt unik god intuition der altid bringer den trygt frem og ender på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt.
KENDTE PERSONER DER ER FØDT I DIT STJERNETEGN:

Drew Barrymore, Bruce Willis, Glenn Close, Pilou Asbæk, Rihanna, Justin Bieber.

 

HUSK AT DU ER SÅ MEGET MERE END DIT STJERNETEGN!

 

Det næste der er vigtigt for at kende dig selv er, hvilket tegn din Måne er placeret i.

FØLG MED – DER KOMMER MEGET SNART NYE BESKRIVELSER!
Der kan du læse de næste indlæg her på siden med beskrivelse af Solen i de resterende stjernetegn.
Når jeg har beskrevet alle 12 Soltegn, begynder jeg at beskrive hvilken betydningen det har for dig at have din Måne placeret i de 12 forskellige tegn.

 

Du kan også læse baglæns her på siden og finde og læse om de tidligere stjernetegn.
Du er velkommen til at sende teksten om stjernetegnene videre i dit netværk, så længe du huske at skrive det er mig der har skrevet teksterne.
Det nemmeste er nok at bruge ”Del” knappen.

 

Calvin Keen

Astrolog

www.coachingbystars.com

 

Du kan tilmelde dig mit Nyhedsbrev her til højre →